Piaski i kruszywa Konin Transjan

Start

O nas

Oferta

FAQ

Zapytanie ofertowe

Kontakt

PIASKI I KRUSZYWA

Piaski i kruszywa Konin Transjan

Piasek to ogólny termin dla podzialu granulek skał. Granulka piasku jest mniejsza od granulek żwiru ale większa niż granulki mułu czy gliny.  Piasek składa się z krzemionki, z udziałem kryształów kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm3.

Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową. Jego złoża znajdują się na znacznym obszarze Polski. Wraz z innymi składnikami tworzą gleby. Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne takie jak wydmy, wały piaszczyste, rewy, odsypy boczne, łachy, zmarszczki, antydiuny, fale piaszczyste, wstęgi piaszczyste i inne. Pod wpływem procesówdiagenezy i lityfikacji piasek może przejść w skałę osadową zwięzłą, nazywaną piaskowcem.

Piasek do celów gospodarczych wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami, jest również pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz itp.

Piasek - główny składnik stosowany w budownictwie. Wiele zastosowań w budownictwie sprawia że jest on niezbędny na każdej budowie.

Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków.

Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków.

 

Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski:

  • kwarcowe (główny składnik: kwarc SiO2)

  • wulkaniczne (główny składnik: pyły i popioły wulkaniczne, okruchy szkliwa)

  • wapienne lub węglanowe (główny składnik: kalcyt, rzadziej aragonit CaCO3)

  • polimineralne (różne minerały, np. produkty wietrzenia innych skał)

 

Granulacja piasku i jego właściwości decydują o przeznaczeniu i możliwości wykorzystania. Transjan pomaga w doborze odpowiedniego dla pomysłu klienta piasku.

Piaski i kruszywa Konin Transjan

Piasek drobny, dobry do piaskownicy, zastosowań w budownictwie

Piaski i kruszywa Konin Transjan

śr granulacja, do zastosowań w budownictwie

Piaski i kruszywa Konin Transjan

grubsza granulacja, do zastosowań w budownictwie drogowymŻWIR

Okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.

 

W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 63 mm.

przykładowa granulacja ( wybór w TRANSJAN do uzgodnienia)

KAMIENIE

POSPÓŁKA

To mieszanina piasku i żwiru.

 

Materiał ten określony jest normą PN-B-02480:1986 i charakteryzuje się zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ). W przypadku występowania frakcji iłowej w ilości ponad 2% (fi > 2 %), określa się taki materiał jako pospółkę gliniastą. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm.

Pospółka ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność - jest materiałem często wykorzystywanym w budownictwie jako podbudowa pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji k > 8 m/dobę) i w pokrewnych dziedzinach.

 

Dokonała do:  nasypy kolejowe i drogowe, budowy warstw odsączających i mrozo-ochronnych, fundamentów i podbudowy, budowy i remontów nawierzchni dróg, podbudowy pod kostkę granitową, wymiany i naprawy gruntu, modelowania nawierzchni i gruntu

Transjan © 2014 | All Rights Reserved

alt
Piaski i kruszywa Konin Transjan Piaski i kruszywa Konin Transjan Piaski i kruszywa Konin Transjan Piaski i kruszywa Konin Transjan